Ölçmə vasitələrinin müqayisəli yoxlanmasını təsdiq edən yoxlama möhürü, yaxud yoxlama haqqında şəhadətnamə.

Print

Ünvan:

Tel: (036) 544-66-26
Physical Address: Azərbaycan məh. 29.
City: Naxçıvan
Website: http://www.smpdk.nakhchivan.az
İcazəverici sənəd haqqında ətraflı məlumat
İcazənin adı

Ölçmə vasitələrinin müqayisəli yoxlanmasını təsdiq edən yoxlama möhürü, yaxud yoxlama haqqında şəhadətnamə.


Əlavə məlumat

Ölçmə vəhdətinin təmin edilməsi (ölçmə vasitələrini tətbiq etmək hüququ).


İcazənin qüvvədə olma müddəti

Müddətsiz


İcazənin hüquqi əsası (icazənin verilmə qaydasını və müddətini tənzimləyən normalar göstərilməklə müvafiq hüquqi aktın adı və nömrəsi)

“Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi haqqında” 893-IQ saylı, 13 iyun 2000-ci il tarixli Qanun.