Ölçmə vasitələrinin tipinin təsdiq edilməsi haqqında sertifikat.

Print

Ünvan:

Tel: (036) 544-66-26
Physical Address: Azərbaycan məh. 29.
City: Naxçıvan
Website: http://www.smpdk.nakhchivan.az
İcazəverici sənəd haqqında ətraflı məlumat
İcazənin adı

Ölçmə vasitələrinin tipinin təsdiq edilməsi haqqında sertifikat.


Əlavə məlumat

Ölçmə vasitələrinin tipinin təsdiq edilməsi haqqında sertifikat.


İcazənin qüvvədə olma müddəti

Müddətsiz


İcazənin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı

Ölçmə vasitələrinin nümunələri, normativ və istismar sənədləri.


İcazənin hüquqi əsası (icazənin verilmə qaydasını və müddətini tənzimləyən normalar göstərilməklə müvafiq hüquqi aktın adı və nömrəsi)

“Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi haqqında” 893-IQ saylı, 13 iyun 2000-ci il tarixli Qanun.