Mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış əşyaların dövriyyəsinə (Ozondağıdıcı maddələr və tərkibində belə maddələr olan məhsullar) icazə verilməsi.

Print

Ünvan:

Tel: (036) 545-72-58
Physical Address: C.Məmmədquluzadə küçəsi
Postal Address: Az 7000
City: Naxçıvan
İcazəverici sənəd haqqında ətraflı məlumat
İcazənin adı

Mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış əşyaların dövriyyəsinə (Ozondağıdıcı maddələr və tərkibində belə maddələr olan məhsullar) icazə verilməsi.


Əlavə məlumat

Ozon qatına zərərli təsirlərin qarşısının alınması.


İcazənin verilməsinə tələb olunan günlərinin sayı (müddət tələb olunan sənədlər icazəni verən icra orqana təqdim edildiyi gündən hesablanır)

15 gün.


İcazənin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı

Ərizə;
Müraciət edən hüquqi və ya fiziki şəxsin rekvizitləri;
İdxal–ixrac əməliyyatları üçün qarşı tərəflə müqavilə;
Malın gömrük-tranzit qaiməsi (gömrük kodu göstərilməklə).


İcazənin hüquqi əsası (icazənin verilmə qaydasını və müddətini tənzimləyən normalar göstərilməklə müvafiq hüquqi aktın adı və nömrəsi)

1.Mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış əşyaların dövriyyəsinin tənzimlənməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 sentyabr 2005-ci il tarixli, 292 nömrəli Fərmanı.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 08 may 2006-cı il tarixli, 120 nömrəli Qərarı.