Yol verilən tullantı və axıntı həddlərinin təsdiq edilməsi.

Print

Ünvan:

Tel: (036) 545-72-58
Physical Address: C.Məmmədquluzadə küçəsi
Postal Address: Az 7000
City: Naxçıvan
İcazəverici sənəd haqqında ətraflı məlumat
İcazənin adı

Yol verilən tullantı və axıntı həddlərinin təsdiq edilməsi.


Əlavə məlumat

Atmosferə və su hövzələrinə atılan (axıdılan) tullantıların miqdarını müəyyənləşdirir.


İcazənin verilməsinə görə ödənişin məbləği

Sənədin tərtibi müqaviləsinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 22 fevral 2001-ci il tarixli 41 nömrəli qərarına əsasən.


İcazənin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı

Ərizə;
Fiziki və hüquqi şəxs tərəfindən tərtib olunmuş sənədlər.


İcazənin hüquqi əsası (icazənin verilmə qaydasını və müddətini tənzimləyən normalar göstərilməklə müvafiq hüquqi aktın adı və nömrəsi)

“Müəssisənin YVT normativləri layihəsinin tərtib edilməsi və onun tərkibi haqqında tösiyələr”.