Çekin nümunəsinə QKDK-nın müvafiq ştampı vurulur. (Çeklərin dövlət reyestrinə daxil edilməsi).

Print

Ünvan:

Tel: (036) 545-02-17
Physical Address: Z.Həmzəyeva küçəsi 1.
Postal Address: Az 7000
City: Naxçıvan
Website: http://www.medeniyyet.nakhchivan.az
İcazəverici sənəd haqqında ətraflı məlumat
İcazənin adı

Çekin nümunəsinə QKDK-nın müvafiq ştampı vurulur. (Çeklərin dövlət reyestrinə daxil edilməsi).


Əlavə məlumat

Çeklərin hüquqi qüvvəyə minməsi üçün.


İcazənin verilməsinə görə ödənişin məbləği

1 manat. (hər çek kitabçası üçün)


İcazənin verilməsinə tələb olunan günlərinin sayı (müddət tələb olunan sənədlər icazəni verən icra orqana təqdim edildiyi gündən hesablanır)

10 gün.


İcazənin qüvvədə olma müddəti

Tədavül müddəti ərzində.


İcazənin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı

Çeklərin dövlət reyestrinə daxil edilməsi üçün ərizə.
Çek blankının nümunəsi (2 nüsxə);
Bank fəaliyyətilə məşğul olmaq üçün lisenziyanın surəti;
Təsis sənədlərinin (qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi), surətləri;
Çeklərin dövlət reyestrinə daxil edilməsi üçün müəyyən edilmiş rüsumun ödənilməsini təsdiq edən sənəd.


İcazənin hüquqi əsası (icazənin verilmə qaydasını və müddətini tənzimləyən normalar göstərilməklə müvafiq hüquqi aktın adı və nömrəsi)

1. “Azərbaycan Respublikasında çeklərin dövriyyəsi haqqında“ Əsasnamənin 11.2-ci bəndi. 2.QKDK tərəfindən təsdiq edilmiş 21 sentyabr 2000-ci tarixli, 161 nömrəli Əmr.