İpoteka kağızının qeydiyyatı.

Print

Ünvan:

Tel: (036) 545-02-17
Physical Address: Z.Həmzəyeva küçəsi 1.
Postal Address: Az 7000
City: Naxçıvan
Website: http://www.medeniyyet.nakhchivan.az
İcazəverici sənəd haqqında ətraflı məlumat
İcazənin adı

İpoteka kağızının qeydiyyatı.


Əlavə məlumat

İpoteka kağızının hüquqi qüvvəyə minməsi üçün.


İcazənin verilməsinə görə ödənişin məbləği

5 manat.


İcazənin verilməsinə tələb olunan günlərinin sayı (müddət tələb olunan sənədlər icazəni verən icra orqana təqdim edildiyi gündən hesablanır)

3 gün.


İcazənin qüvvədə olma müddəti

İpoteka müqaviləsinin qüvvədə olduğu müddət.


İcazənin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı

İpoteka kağızının dövlət qeydiyyatına alınması üçün ərizə.
İpoteka kağızı.
Notariat qaydasında təsdiq olunmuş ipoteka müqaviləsinin surəti.
Daşınmaz və daşınar əmlak barədə dövlət reyestrindən çıxarışın surəti.
Müəyyən edilmiş rüsumun ödənilməsini təsdiq edən sənəd.


İcazənin hüquqi əsası (icazənin verilmə qaydasını və müddətini tənzimləyən normalar göstərilməklə müvafiq hüquqi aktın adı və nömrəsi)

1. “İpoteka kağızının dövlət qeydiyyatı” Qaydalar.
2. Azərbaycan Respubliaksı Nazirlər Kabinetinin 13 fevral 2006-cı il tarixli, 44 nömrəli Qərar.