İpoteka kağızının xitamı.

Print

Ünvan:

Tel: (036) 545-02-17
Physical Address: Z.Həmzəyeva küçəsi 1.
Postal Address: Az 7000
City: Naxçıvan
Website: http://www.medeniyyet.nakhchivan.az
İcazəverici sənəd haqqında ətraflı məlumat
İcazənin adı

İpoteka kağızının xitamı.


Əlavə məlumat

İpoteka kağızının ləğv edilməsi.


İcazənin verilməsinə görə ödənişin məbləği

Ödənişsiz.


İcazənin verilməsinə tələb olunan günlərinin sayı (müddət tələb olunan sənədlər icazəni verən icra orqana təqdim edildiyi gündən hesablanır)

1 gün.


İcazənin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı

İpoteka kağızının xitamını qeydiyyata alınması üçün ərizə.
İpoteka kağızının əsli.


İcazənin hüquqi əsası (icazənin verilmə qaydasını və müddətini tənzimləyən normalar göstərilməklə müvafiq hüquqi aktın adı və nömrəsi)

1. “İpoteka kağızının dövlət qeydiyyatı” Qaydaları.
2. Azərbaycan Respubliaksı Nazirlər Kabinetinin 13 fevral 2006-cı il tarixli, 44 nömrəli Qərarı.