Dəmir yollarının təhkim zolağı hüdudlarında yerləşən torpaq sahələrində bostan və tərəvəz becərilməsi, habelə örüş və ot çalını məqsədləri üçün fiziki və ya hüquqi şəxslərə qısamüddətli istifadəyə verilməsi barədə icazə.

Print

Ünvan:

Tel: (036) 544-04-49
Physical Address: Əlincə məh. 7
Postal Address: Az 7000
City: Naxçıvan
Website: http://www.neqliyyat.nakhchivan.az
İcazəverici sənəd haqqında ətraflı məlumat
İcazənin adı

Dəmir yollarının təhkim zolağı hüdudlarında yerləşən torpaq sahələrində bostan və tərəvəz becərilməsi, habelə örüş və ot çalını məqsədləri üçün fiziki və ya hüquqi şəxslərə qısamüddətli istifadəyə verilməsi barədə icazə.


İcazənin verilməsinə görə ödənişin məbləği

Müvəqqəti istifadəyə razılıq almaq istəyən şəxs ilə səlahiyyətli orqan arasında bağlanmış müqavilə əsasında tənzimlənir.


İcazənin verilməsinə tələb olunan günlərinin sayı (müddət tələb olunan sənədlər icazəni verən icra orqana təqdim edildiyi gündən hesablanır)

1 ay.


İcazənin qüvvədə olma müddəti

Müvəqqəti istifadə.


İcazənin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı

Ərizə.


İcazənin hüquqi əsası (icazənin verilmə qaydasını və müddətini tənzimləyən normalar göstərilməklə müvafiq hüquqi aktın adı və nömrəsi)

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 23 fevral 2005-ci il tarixli 33 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dəmir yolu nəqliyyatı təyinatlı torpaqlardan və dəmir yolunun xüsusi mühafizə zonasına aid torpaqlardan istifadə olunması” Qaydalarının 17-ci bəndinə uyğun icra edilir.