İcazələrin elektron informasiya portalı
İcazənin adı:

Sertifikatlaşdırma orqanlarının, sınaq və kalibirləmə laboratoriyalarına akkreditasiya attestatının verilməsi

İcazənin adı

Sertifikatlaşdırma orqanlarının, sınaq və kalibirləmə laboratoriyalarına akkreditasiya attestatının verilməsi


İcazənin qüvvədə olma müddəti

1 il.


İcazənin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı

1) uyğunluq qiymətləndirilməsi orqanının (sınaq və kalibirləmə laboratoriyasının) akkreditasiya olunması sifariş;
2) sınaq və kalibirləmə laboratoriyasının pasportu;
3) uyğunluq qiymətləndirilməsi orqanının (sınaq və kalibirləmə laboratoriyasının) Əsasnaməsi;
4) uyğunluq qiymətləndirilməsi orqanının (sınaq və kalibirləmə laboratoriyasının) Keyfiyyət üzrə rəhbərlik sənədi;
5) uyğunluq qiymətləndirilməsi orqanının (sınaq və kalibirləmə laboratoriyasının) Akkreditasiya sahəsi və lazım olduğu hallarda orqanın fəaliyyət sahəsinə uyğun olaraq digər sənədlərdə tələb oluna bilər.


İcazənin hüquqi əsası (icazənin verilmə qaydasını və müddətini tənzimləyən normalar göstərilməklə müvafiq hüquqi aktın adı və nömrəsi)

AZS İSO/İEC 17025:2009 "Sınaq və kalibirləmə laboratoriyasının səlahiyyətinə ümumi tələblər"


"Sahİbkarlıq sahəsİnə aİd qanunverİcİlİk aktlarının layİhələrİ" xİdmət bölməsİ