İcazələrin elektron informasiya portalı
İcazənin adı:

Dövlət istiqrazlarının emissiya prospektlərinin qeydiyyatı alınması barədə arayış.

İcazənin adı

Dövlət istiqrazlarının emissiya prospektlərinin qeydiyyatı alınması barədə arayış.


Əlavə məlumat

Emitent tərəfindən qiymətli kağızların buraxılışı hüququnun əldə edilməsi.


İcazənin verilməsinə görə ödənişin məbləği

Emissiya məbləği 99000 manatadək olduqda 220 manat;
emissiya məbləği 99000 manatdan 198000 manatadək olduqda 440 manat;
emissiya məbləği 198000 manatdan çox olduqda 880 manat.


İcazənin qüvvədə olma müddəti

1 il.


İcazənin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı

İstiqrazların emissiya prospektinin dövlət qeydiyyatı üçün məktub;
İstiqrazların emissiyası haqqında emitent tərəfindən qəbul edilmiş qərarın (əmrin) surəti;
Emissiya prospekti;
Dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sənədin surəti.


İcazənin hüquqi əsası (icazənin verilmə qaydasını və müddətini tənzimləyən normalar göstərilməklə müvafiq hüquqi aktın adı və nömrəsi)

1. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi. “Dövlət istiqrazlarının emissiyası, tədavülü və ödənilməsi haqqında” Əsasnamənin. QKDK tərəfindən təsdiq edilmiş 28 avqust 2000-ci iltarixli 139 nömrəli Əmr.


"Sahİbkarlıq sahəsİnə aİd qanunverİcİlİk aktlarının layİhələrİ" xİdmət bölməsİ