İcazələrin elektron informasiya portalı
İcazənin adı:

Baza radiostansiyanın istismarına icazə.

İcazənin adı

Baza radiostansiyanın istismarına icazə.


Əlavə məlumat

Rabitə vasitələrinin istismarı üçün.


İcazənin verilməsinə görə ödənişin məbləği

Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının 23.07.2004-cü il tarixli 9 nömrəli qərarı.


İcazənin verilməsinə tələb olunan günlərinin sayı (müddət tələb olunan sənədlər icazəni verən icra orqana təqdim edildiyi gündən hesablanır)

15 gün.


İcazənin qüvvədə olma müddəti

3 ay – 1 il.


İcazənin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı

Təşkilatın nizamnaməsi;
İstifadəçilərin vergi orqanları tərəfindən uçota alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;
Dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin surəti;
Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyasının müvafiq qərarı;
Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyasının müvafiq (quraşdırılacaq yer barəsində) rəyi;
Uyğunluq sertifikatının surəti;
Anket sənədi.


İcazənin hüquqi əsası (icazənin verilmə qaydasını və müddətini tənzimləyən normalar göstərilməklə müvafiq hüquqi aktın adı və nömrəsi)

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 01 fevral 2007-ci il tarixli 22 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Radiotezliklərin ayrılması, qeydiyyatı, istifadəsi və ödənişlərin təyin olunması Qaydaları”.


"Sahİbkarlıq sahəsİnə aİd qanunverİcİlİk aktlarının layİhələrİ" xİdmət bölməsİ