İcazələrin elektron informasiya portalı
İcazənin adı:

Bank hesabının açılması məqsədilə verilən Şəhadətnamə-dublikat.

İcazənin adı

Bank hesabının açılması məqsədilə verilən Şəhadətnamə-dublikat.


Əlavə məlumat

Vergi nəzarəti məqsədilə.


İcazənin verilməsinə görə ödənişin məbləği

Ödənişsiz.


İcazənin verilməsinə tələb olunan günlərinin sayı (müddət tələb olunan sənədlər icazəni verən icra orqana təqdim edildiyi gündən hesablanır)

2 gün.


İcazənin qüvvədə olma müddəti

10 gün.


İcazənin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı

Şəhadətnamə-dublikatın alınması üçün “Bankda hesab açılması məqsədilə şəhadətnamə-dublikatın alınması üçün ərizə” forması təqdim edilir və ya elektron formada vergi orqanına ötürülür.


İcazənin hüquqi əsası (icazənin verilmə qaydasını və müddətini tənzimləyən normalar göstərilməklə müvafiq hüquqi aktın adı və nömrəsi)

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 35-ci maddəsi.


"Sahİbkarlıq sahəsİnə aİd qanunverİcİlİk aktlarının layİhələrİ" xİdmət bölməsİ