İcazələrin elektron informasiya portalı
İcazənin adı:

Fiziki şəxsin sahibkarlıq uçotu haqqında şəhadətnamə,

İcazənin adı

Fiziki şəxsin sahibkarlıq uçotu haqqında şəhadətnamə,


İcazənin verilməsinə tələb olunan günlərinin sayı (müddət tələb olunan sənədlər icazəni verən icra orqana təqdim edildiyi gündən hesablanır)

2 gün müddətində
E-qeydiyyat zamanı 2-3 dəqiqə.


İcazənin qüvvədə olma müddəti

Müddətsiz.


İcazənin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı

1. Ərizə.
2. Şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti (e-qeydiyyatda təqdim olunmur).


İcazənin hüquqi əsası (icazənin verilmə qaydasını və müddətini tənzimləyən normalar göstərilməklə müvafiq hüquqi aktın adı və nömrəsi)

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 33-cü və 34-cü maddələri.


"Sahİbkarlıq sahəsİnə aİd qanunverİcİlİk aktlarının layİhələrİ" xİdmət bölməsİ