İcazələrin elektron informasiya portalı
İcazənin adı:

Hüquqi şəxsin filialının (bölməsinin) vergi uçotu haqqında şəhadətnamə.

İcazənin adı

Hüquqi şəxsin filialının (bölməsinin) vergi uçotu haqqında şəhadətnamə.


İcazənin verilməsinə tələb olunan günlərinin sayı (müddət tələb olunan sənədlər icazəni verən icra orqana təqdim edildiyi gündən hesablanır)

2 gün.


İcazənin qüvvədə olma müddəti

Müddətsiz.


İcazənin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı

1. Ərizə;
2. Təsdiq edilmiş əsasnaməsinin bir nüsxədə surəti;
3. Rəhbərin təyin olunmasını təsdiq edən sənədin surəti;
4. Rəhbərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti;
5. Hüquqi şəxsin ünvanını təsdiq edən sənədin surəti.


İcazənin hüquqi əsası (icazənin verilmə qaydasını və müddətini tənzimləyən normalar göstərilməklə müvafiq hüquqi aktın adı və nömrəsi)

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 33-cü və 34-cü maddələri.


"Sahİbkarlıq sahəsİnə aİd qanunverİcİlİk aktlarının layİhələrİ" xİdmət bölməsİ