İcazələrin elektron informasiya portalı
İcazənin adı:

Özəl tibb müəssisəsində narkotik və psixotrop maddələrin istifadəsinə razılıq məktubu.

İcazənin adı

Özəl tibb müəssisəsində narkotik və psixotrop maddələrin istifadəsinə razılıq məktubu.


Əlavə məlumat

Müayinə və müalicə məqsədilə narkotik və psixotrop maddələrdə istifadə edilməsi.


İcazənin verilməsinə görə ödənişin məbləği

Ödənişsiz.


İcazənin verilməsinə tələb olunan günlərinin sayı (müddət tələb olunan sənədlər icazəni verən icra orqana təqdim edildiyi gündən hesablanır)

15-30 gün.


İcazənin qüvvədə olma müddəti

Lisenziya müddətinə uyğun.


İcazənin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı

Tibb müəssisənin zəmanət məktubu.


İcazənin hüquqi əsası (icazənin verilmə qaydasını və müddətini tənzimləyən normalar göstərilməklə müvafiq hüquqi aktın adı və nömrəsi)

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinın 13.05.2003-cü il tarixli 57 nömrəli Qərarı.


"Sahİbkarlıq sahəsİnə aİd qanunverİcİlİk aktlarının layİhələrİ" xİdmət bölməsİ