İcazələrin elektron informasiya portalı
İcazənin adı:

İpoteka kağızının xitamı.

İcazənin adı

İpoteka kağızının xitamı.


Əlavə məlumat

İpoteka kağızının ləğv edilməsi.


İcazənin verilməsinə görə ödənişin məbləği

Ödənişsiz.


İcazənin verilməsinə tələb olunan günlərinin sayı (müddət tələb olunan sənədlər icazəni verən icra orqana təqdim edildiyi gündən hesablanır)

1 gün.


İcazənin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı

İpoteka kağızının xitamını qeydiyyata alınması üçün ərizə.
İpoteka kağızının əsli.


İcazənin hüquqi əsası (icazənin verilmə qaydasını və müddətini tənzimləyən normalar göstərilməklə müvafiq hüquqi aktın adı və nömrəsi)

1. “İpoteka kağızının dövlət qeydiyyatı” Qaydaları.
2. Azərbaycan Respubliaksı Nazirlər Kabinetinin 13 fevral 2006-cı il tarixli, 44 nömrəli Qərarı.


"Sahİbkarlıq sahəsİnə aİd qanunverİcİlİk aktlarının layİhələrİ" xİdmət bölməsİ