İcazələrin elektron informasiya portalı

İcazələrin tam sİyahısı
    İcazənin adı İcazəni verən qurum
 
  Radiotrank və simsiz telefon rabitə xidmətləri üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
Rabitə və Yeni Texnologiyaları Nazirliyi
  Radiorele xəttinin istismarına icazə.
Rabitə və Yeni Texnologiyaları Nazirliyi
  Radioyayım ötürücüsünün istismarına icazə.
Rabitə və Yeni Texnologiyaları Nazirliyi
  Radiostansiyanın istismarına icazə.
Rabitə və Yeni Texnologiyaları Nazirliyi
"Sahİbkarlıq sahəsİnə aİd qanunverİcİlİk aktlarının layİhələrİ" xİdmət bölməsİ