İcazələrin elektron informasiya portalı

İcazələrin tam sİyahısı
    İcazənin adı İcazəni verən qurum
 
  İP-telefoniya (internet telefoniya) xidmətləri üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
Rabitə və Yeni Texnologiyaları Nazirliyi
  İpoteka kağızının qeydiyyatı.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
  İpoteka kağızının əlavə qeydiyyatı.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
  İpoteka kağızının xitamı.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
  İstiqrazların emissiyasının yekunları haqqında hesabatın dövlət qeydiyyatı haqqında arayış.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
  İxtiralar, «Nou Hau» və elmi tədqiqat işlərinin nəticələrinin (ixrac nəzarətinə düşənlər istisna olmaqla) ixracı üçün rəy.
Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi
  İxrac nəzarətinə düşən və Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin səlahiyyətinə aid olan malların (işlər, xidmətlər, əqli fəaliyyətin nəticələri) ixracı, idxalı və tranziti üçün rəy.
Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi
"Sahİbkarlıq sahəsİnə aİd qanunverİcİlİk aktlarının layİhələrİ" xİdmət bölməsİ