İcazələrin elektron informasiya portalı

İcazələrin tam sİyahısı
    İcazənin adı İcazəni verən qurum
 
  Müxtəlif növ möhür və ştampların hazırlanmasına xüsusi razılıq (lisenziya).
Daxili İşlər Nazirliyi
  Maye və təbii qaz təsərrüfatı obyektlərinin quraşdırılması və istismarı üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
  Mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya).
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
  Məlumatların ötürülməsi (data) xidmətləri üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
Rabitə və Yeni Texnologiyaları Nazirliyi
  Müqayisəli yoxlamaya aid edilməyən ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsini təsdiq edən kalibrlənmə nişanı və ya kalibrlənmə haqqında sertifikat və ya istismar sənədlərində aparılan qeydiyyat.
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
  Müvəqqəti yaşamaq üçün icazə.
Dövlət Miqrasiya Xidməti
  Mübadilə şöbələri üçün icazə.
Mərkəzi Bank
  Mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış əşyaların dövriyyəsinə (partlayıcı maddələr, pirotexniki məmulatlar) Xüsusi İcazə.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
  Mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış əşyaların dövriyyəsinə (Ozondağıdıcı maddələr və tərkibində belə maddələr olan məhsullar) icazə verilməsi.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
  Mərkəzi Bankın qısamüddətli notlarının emissiya prospektlərinin qeydiyyatı alınması barədə arayış.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
  Mərkəzi Bankın qısamüddətli notlarının qeydiyyata alınması barədə şəhadətnamə.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
  Mənzil sertifikatlarının dövlət reyestrindən çıxarış.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
  Mənşə sertifikatı.
İqtisadiyyat Nazirliyi
  Mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlər üçün sanitariya pasportu.
Səhiyyə Nazirliyi
"Sahİbkarlıq sahəsİnə aİd qanunverİcİlİk aktlarının layİhələrİ" xİdmət bölməsİ