İcazələrin elektron informasiya portalı

İcazələrin tam sİyahısı
    İcazənin adı İcazəni verən qurum
 
  Attraksionların quraşdırılması və istismarı üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
  Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşımalarına (şəhərdaxili (rayondaxili) sərnişin daşımaları, şəhərlərarası (rayonlararası) sərnişin daşımaları, taksi minik avtomobilləri ilə sərnişin daşımaları və ölkədaxili yük daşımalar) verilən xüsusi razılıq (lisenziya).
Nəqliyyat Nazirliyi
  Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə işə düzəlmələrində vasitəçilik fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya)
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
  Auditor fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya).
Nazirlər Kabineti
  Azərbaycan Respublikasında baytarlıq preparatlarının, yem və yem əlavələrinin idxalı və ixracı Qaydaları-qeydiyyat şəhadətnaməsi.
Dövlət Baytarlıq Xidməti
  Azərbaycan Respublikasında baytarlıq nəzarətində olan yüklərin ixracı və idxalı üçün icazə.
Dövlət Baytarlıq Xidməti
  Avtovağzalın (avtostansiyanın) fəaliyyət göstərməsi üçün verilən pasport.
Nəqliyyat Nazirliyi
  Avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarına "Fərqlənmə nişanı" və öz istehsal fəaliyyətini təmin etmək üçün işçilərin və özünə məxsus yüklərin daşımasında istifadə olunan nəqliyyat vasitələrinə "Xüsusi fərqlənmə nişanı".
Nəqliyyat Nazirliyi
  Atmosfer havasına zərərli maddələrin atılmasına və zərərli fiziki təsirlərə xüsusi icazə.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
  Analiz, ekspertiza, əyarlanma və damğalanma.
Maliyyə Nazirliyi
"Sahİbkarlıq sahəsİnə aİd qanunverİcİlİk aktlarının layİhələrİ" xİdmət bölməsİ