İcazələrin elektron informasiya portalı

İcazələrin tam sİyahısı
    İcazənin adı İcazəni verən qurum
 
  Yanğınsöndürmə texnikası məhsulunun istehsalı və alınması, sınaqların keçirilməsi üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
  Yanğından mühafizə sistemlərinin və vasitələrinin quraşdırılması, texniki xidmət və təmiri üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
  Yanğınsöndürmə ləvazimatının, ilkin yanğınsöndürmə vasitələrinin təmiri və onlara xidmət, yanğınsöndürmə vasitələrinin keyfiyyətinin bərpası üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
  Yanğından mühafizə binalarının, qurğularının, otaqlarının tikilməsi, yenidən qurulması və təmiri üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
  Yol verilən tullantı və axıntı həddlərinin təsdiq edilməsi.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
  Yerli investisiyalı kommersiya hüquqi şəxsinin qeydiyyatı.
Vergilər Nazirliyi
  Yeyinti məhsulları üzərində “müalicəvi”, “pəhriz” və onlara bərabər tutulan adların verilməsi və reklam xarakterli digər məlumatların etiketdə yerləşdirilməsinə icazə məktubu.
Səhiyyə Nazirliyi
  Yaşayış sahəsinin qeyri-yaşayış sahəsinə və ya qeyri-yaşayış sahəsinin yaşayış sahəsinə keçirilməsinin memarlıq-planlaşdırma həlli layihəsinin razılaşdırılması.
Yerli İcra Hakimiyyəti Orqanları
  Yaşayış sahəsinin yenidən qurulması, yenidən planlaşdırılması.
Yerli İcra Hakimiyyəti Orqanları
  Yerüstü su ehtiyatlarından istifadə
Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi
  Yerüstü peyk rabitə stansiyasının istismarına icazə.
Rabitə və Yeni Texnologiyaları Nazirliyi
  Yeni istifadəyə verilən obyektlərin elektrikləşdirilməsi üçün texniki şərtlərin verilməsi.
Dövlət Energetika Agentliyi
"Sahİbkarlıq sahəsİnə aİd qanunverİcİlİk aktlarının layİhələrİ" xİdmət bölməsİ