İcazələrin elektron informasiya portalı

İcazələrin tam sİyahısı
    İcazənin adı İcazəni verən qurum
 
  Təhlükəli yüklərin nəqliyyat vasitəsi ilə daşınması üzrə xüsusi razılıq (lisenziya).
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
  Təhlükə potensiallı obyektlərdə istismar olunan avadanlıqların və qurğuların diaqnostikası və digər texniki yoxlamaların keçirilməsi üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
  Tütün məmulatlarının satışı üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
Yerli İcra Hakimiyyəti Orqanları
  Tütün məmulatının istehsalı və idxalı üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
İqtisadiyyat Nazirliyi
  Turizm fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya).
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
  Telefon (məftilli) rabitə xidmətləri üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
Rabitə və Yeni Texnologiyaları Nazirliyi
  Teleradio yayımı (televiziya və radio yayımı, əlavə informasiya yayımı, kabel şəbəkəsi yayımı, peyk vasitəsilə yayım, xarici teleradio kanallarının peyk vasitəsilə teleradio yayımının kodlaşdırılmış qurğularla həyata keçirilməsini təmin edən fəaliyyət)fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya).
Televiziya və Radio Şurası
  Təhsil müəsssisələrinin fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya).
Təhsil Nazirliyi
  Tanınma sertifikatı.
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
  Təhsil fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya).
Nazirlər Kabineti
  Tikinti layihələrinə dair dövlət ekspertizasının rəyi.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
  Təhlükə potensiallı obyektlərin (qurğu və avadanlıqların) dövlət reyestrində qeydiyyatdan keçirilməsi barədə “Şəhadətnamə”
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
  Texniki Təhlükəsizlik Sertifikatı.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
  Texnoloji və digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinə “Dövlət qeydiyyat şəhadətnaməsi”, “Dövlət qeydiyyat nişanı”, “Texniki baxış talonu” və qoşqulu avadanlıqlara “Dövlət qeydiyyat talonu” verilməsi.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
  TV ötürücüsünün istismarına icazə.
Rabitə və Yeni Texnologiyaları Nazirliyi
  Telekommunikasiya vasitə və qurğularına uyğunluq sertifikatının verilməsi.
Rabitə və Yeni Texnologiyaları Nazirliyi
  Tikinti üçün torpaq sahəsinin sanitariya gigiyenik cəhətdən yararlı olması haqqında rəy.
Səhiyyə Nazirliyi
  Tikinti və yenidən qurma layihələrinə rəy.
Səhiyyə Nazirliyi
  Tibb fəaliyyəti üzrə xüsusi razılıq (lisenziya).
Səhiyyə Nazirliyi
  Torpaq sahəsinin ayrılması
Yerli İcra Hakimiyyəti Orqanları
"Sahİbkarlıq sahəsİnə aİd qanunverİcİlİk aktlarının layİhələrİ" xİdmət bölməsİ