İcazələrin elektron informasiya portalı

İcazələrin tam sİyahısı
    İcazənin adı İcazəni verən qurum
 
  Dağ-mədən işləri, dağ və buruq qazmalarının aparılması üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
  Dövlət standartlarına uyğun olaraq I və II məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların mühəndis-axtarış işlərinin aparılması üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
  Dini orta ixtisas tədris müəssisələri üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
Dini Qurumlarla İş üzrə İdarə
  Dağ-mədən ayırma statusunun verilməsi.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
  Dağ mədən işləri İnkişafı Planının razılaşdırılması.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
  Dövlət istiqrazlarının emissiya prospektlərinin qeydiyyatı alınması barədə arayış.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
  Dövlət istiqrazlarının buraxılışının qeydiyyatı alınması barədə şəhadətnamə.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
  Dövlət istiqrazlarının emissiyasının yekunları haqqında hesabatın qeydiyyata alınması haqqında arayış.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
  Dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsullara, o cümlədən idxal və ixrac edilən yüklərə dövlət baytarlıq nəzarətinin təşkili, idxal-ixrac edilən heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) vəziyyətinin yoxlanılması.
Dövlət Baytarlıq Xidməti
  Dəmir yollarının təhkim zolağı hüdudlarında yerləşən torpaq sahələrində bostan və tərəvəz becərilməsi, habelə örüş və ot çalını məqsədləri üçün fiziki və ya hüquqi şəxslərə qısamüddətli istifadəyə verilməsi barədə icazə.
Nəqliyyat Nazirliyi
  Dərman vasitələrinin idxalına icazə.
Səhiyyə Nazirliyi
  Dövlət standartlarına uyğun olaraq I və II məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların layihələndirilməsi üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi
  Dövlət standartlarına uyğun olaraq I və II məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların (12 metr hündürlüyədək fərdi yaşayış və bağ evləri istisna olmaqla) tikinti-quraşdırma işlərinin aparılması üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
  Daşınmaz Əmlakın Texniki Pasportu.
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti
  Daşınmaz Əmlakın təsvirinə, dövlət qeydiyyatına alınmış hüquqlara və onların məhdudlaşdırılmasına (yüklülüyünə) dair dövlət reyestrindən arayış
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti
  Daşınmaz Əmlakın qiymətləndirilməsı
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti
  Depozit sertifikatlarının buraxılışının qeydiyyata alınması barədə şəhadətnamə.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
"Sahİbkarlıq sahəsİnə aİd qanunverİcİlİk aktlarının layİhələrİ" xİdmət bölməsİ