İcazələrin elektron informasiya portalı

İcazələrin tam sİyahısı
    İcazənin adı İcazəni verən qurum
 
  Sellülar (mobil) rabitə xidmətləri üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
Rabitə və Yeni Texnologiyaları Nazirliyi
  Sürətli poçt xidməti üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
Rabitə və Yeni Texnologiyaları Nazirliyi
  Sənaye mülkiyyəti obyekti üçün patent.
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
  Sertifikatlaşdırma orqanlarının, sınaq və kalibirləmə laboratoriyalarına akkreditasiya attestatının verilməsi
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
  Sudan xüsusi istifadəyə icazə.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
  Stimullaşdırıcı lotereyanın təşkili və keçirilməsi ilə əlaqədar müvafiq məktub.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
  Səhmdar investisiya fondunun və idarəçinin icra orqanının üzvlərinin attestasiyası.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
  Səhmlərin emissiyasının yekunları haqqında hesabatın dövlət qeydiyyatı haqqında arayış.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
  Su obyektlərindən idman məqsədləri üçün istifadə
Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi
  Sığorta və təkrarsığorta fəaıliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslərin qeydiyyatı.
Vergilər Nazirliyi
  Sərəncam
Yerli İcra Hakimiyyəti Orqanları
  Su obyektlərindən tullantı sularının axıdılması üçün istifadə
Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi
  Su mühafizə zonalarındakı torpaqların istifadəsinə razılıq
Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi
  Su obyektlərinin bərpası və mühafizəsi sahəsində bələdiyyələr və su istifadəçiləri ilə hövzə sazişləri bağlamaq (müqavilə)
Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi
  Sudan istifadə ilə bağlı müqavilələr
Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi
  Su obyektlərindən balıqçılıq üçün istifadə
Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi
"Sahİbkarlıq sahəsİnə aİd qanunverİcİlİk aktlarının layİhələrİ" xİdmət bölməsİ