İcazələrin elektron informasiya portalı

İcazələrin tam sİyahısı
    İcazənin adı İcazəni verən qurum
 
  Özəl tibb müəssisəsində narkotik və psixotrop maddələrin istifadəsinə razılıq məktubu.
Səhiyyə Nazirliyi
  Yeyinti məhsulları üzərində “müalicəvi”, “pəhriz” və onlara bərabər tutulan adların verilməsi və reklam xarakterli digər məlumatların etiketdə yerləşdirilməsinə icazə məktubu.
Səhiyyə Nazirliyi
  Mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlər üçün sanitariya pasportu.
Səhiyyə Nazirliyi
  Dərman vasitələrinin idxalına icazə.
Səhiyyə Nazirliyi
  Tikinti üçün torpaq sahəsinin sanitariya gigiyenik cəhətdən yararlı olması haqqında rəy.
Səhiyyə Nazirliyi
  Tikinti və yenidən qurma layihələrinə rəy.
Səhiyyə Nazirliyi
  Gigiyenik sertifikat.
Səhiyyə Nazirliyi
  Baytarlıq sertifikatı (şəhadətnaməsi).
Dövlət Baytarlıq Xidməti
  Atmosfer havasına zərərli maddələrin atılmasına və zərərli fiziki təsirlərə xüsusi icazə.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
  Dövlət standartlarına uyğun olaraq I və II məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların layihələndirilməsi üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi
  Tibb fəaliyyəti üzrə xüsusi razılıq (lisenziya).
Səhiyyə Nazirliyi
  Etil (yeyinti) spirtinin və alkoqollu içkilərin (şərabın, konyakın, arağın və siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər alkoqollu içkilərin) istehsalı və idxalı üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
İqtisadiyyat Nazirliyi
  Dövlət standartlarına uyğun olaraq I və II məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların (12 metr hündürlüyədək fərdi yaşayış və bağ evləri istisna olmaqla) tikinti-quraşdırma işlərinin aparılması üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
  Sərəncam
Yerli İcra Hakimiyyəti Orqanları
  Yaşayış sahəsinin qeyri-yaşayış sahəsinə və ya qeyri-yaşayış sahəsinin yaşayış sahəsinə keçirilməsinin memarlıq-planlaşdırma həlli layihəsinin razılaşdırılması.
Yerli İcra Hakimiyyəti Orqanları
  Obyektin tikinti-quraşdırma işlərinin aparılmasına icazə
Yerli İcra Hakimiyyəti Orqanları
  Yaşayış sahəsinin yenidən qurulması, yenidən planlaşdırılması.
Yerli İcra Hakimiyyəti Orqanları
  Torpaq sahəsinin ayrılması
Yerli İcra Hakimiyyəti Orqanları
  Küçə reklamı lövhəsinin yerləşdirilməsinə görə birdəfəlik icazənin verilməsi.
Yerli İcra Hakimiyyəti Orqanları
  Obyektlərin yenidən qurulmasının memarlıq-planlaşdırma həlli layihəsinin razılaşdırılması.
Yerli İcra Hakimiyyəti Orqanları
"Sahİbkarlıq sahəsİnə aİd qanunverİcİlİk aktlarının layİhələrİ" xİdmət bölməsİ