İcazələrin elektron informasiya portalı

İcazələrin tam sİyahısı
    İcazənin adı İcazəni verən qurum
 
  Bələdiyyə torpaqlarına dair rəy məktubu.
Yerli İcra Hakimiyyəti Orqanları
  Xidməti və mülki silahın, onun döyüş sursatının satışına xüsusi icazə.
Daxili İşlər Nazirliyi
  Analiz, ekspertiza, əyarlanma və damğalanma.
Maliyyə Nazirliyi
  Yerüstü su ehtiyatlarından istifadə
Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi
  Həvəskar balıq ovu üçün istifadə
Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi
  Su obyektlərindən tullantı sularının axıdılması üçün istifadə
Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi
  Su mühafizə zonalarındakı torpaqların istifadəsinə razılıq
Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi
  Fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq rəy vermək
Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi
  Su obyektlərinin bərpası və mühafizəsi sahəsində bələdiyyələr və su istifadəçiləri ilə hövzə sazişləri bağlamaq (müqavilə)
Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi
  Sudan istifadə ilə bağlı müqavilələr
Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi
  Su obyektlərindən balıqçılıq üçün istifadə
Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi
  Texniki şərt
Naxçıvanqaz İstehsalat Birliyi
  1-ci dərəcəli radiohəvəskarın fərdi istifadəli radiostansiyasının istismarına icazə.
Rabitə və Yeni Texnologiyaları Nazirliyi
  Efir-kabel TV baza stansiyasının (paylayıcı şəbəkənin) istismarına icazə.
Rabitə və Yeni Texnologiyaları Nazirliyi
  Genişzolaqlı texnologiyalara aid baza stansiyasının istismarına icazə.
Rabitə və Yeni Texnologiyaları Nazirliyi
  Nömrə resurslarının ayrılması və istifadəsinə icazə.
Rabitə və Yeni Texnologiyaları Nazirliyi
  Radiostansiyanın istismarına icazə.
Rabitə və Yeni Texnologiyaları Nazirliyi
  Yerüstü peyk rabitə stansiyasının istismarına icazə.
Rabitə və Yeni Texnologiyaları Nazirliyi
  Obyektlərin istismara qəbulu və fəaliyyətinin razılaşdırılması barədə rəy.
Səhiyyə Nazirliyi
  Əcnəbilərin Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaları üçün fərdi icazə verilməsinə rəy.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
"Sahİbkarlıq sahəsİnə aİd qanunverİcİlİk aktlarının layİhələrİ" xİdmət bölməsİ