İcazələrin elektron informasiya portalı

İcazələrin tam sİyahısı
    İcazənin adı İcazəni verən qurum
 
  Dəmir yollarının təhkim zolağı hüdudlarında yerləşən torpaq sahələrində bostan və tərəvəz becərilməsi, habelə örüş və ot çalını məqsədləri üçün fiziki və ya hüquqi şəxslərə qısamüddətli istifadəyə verilməsi barədə icazə.
Nəqliyyat Nazirliyi
  Radiorele xəttinin istismarına icazə.
Rabitə və Yeni Texnologiyaları Nazirliyi
  TV ötürücüsünün istismarına icazə.
Rabitə və Yeni Texnologiyaları Nazirliyi
  Radioyayım ötürücüsünün istismarına icazə.
Rabitə və Yeni Texnologiyaları Nazirliyi
  Baza radiostansiyanın istismarına icazə.
Rabitə və Yeni Texnologiyaları Nazirliyi
  Telekommunikasiya vasitə və qurğularına uyğunluq sertifikatının verilməsi.
Rabitə və Yeni Texnologiyaları Nazirliyi
  Su obyektlərindən idman məqsədləri üçün istifadə
Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi
  Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) olduğu yer üzrə uçota alınması haqqında arayış.
Vergilər Nazirliyi
  Nəzarət-kassa aparatının qeydiyyat vərəqəsi.
Vergilər Nazirliyi
  Bank hesabının açılması məqsədilə verilən Şəhadətnamə-dublikat.
Vergilər Nazirliyi
  Fiziki şəxsin sahibkarlıq uçotu haqqında şəhadətnamə,
Vergilər Nazirliyi
  Qeyri-kommersiya hüquqi şəxsinin vergi uçotu haqqında şəhadətnamə.
Vergilər Nazirliyi
  Hüquqi şəxsin filialının (bölməsinin) vergi uçotu haqqında şəhadətnamə.
Vergilər Nazirliyi
  Əlavə dəyər vergisi ödəyicisinin qeydiyyat bildirişi.
Vergilər Nazirliyi
  Yerli investisiyalı kommersiya hüquqi şəxsinin qeydiyyatı.
Vergilər Nazirliyi
  Xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxsinin qeydiyyatı.
Vergilər Nazirliyi
  Bank fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslərin qeydiyyatı.
Vergilər Nazirliyi
  Sığorta və təkrarsığorta fəaıliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslərin qeydiyyatı.
Vergilər Nazirliyi
  Xarici hüquqi şəxsin filial və nümayəndəliklərinin qeydiyyatı.
Vergilər Nazirliyi
  Mənşə sertifikatı.
İqtisadiyyat Nazirliyi
"Sahİbkarlıq sahəsİnə aİd qanunverİcİlİk aktlarının layİhələrİ" xİdmət bölməsİ