İcazələrin elektron informasiya portalı

İcazələrin tam sİyahısı
    İcazənin adı İcazəni verən qurum
 
  Texnoloji və digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinə “Dövlət qeydiyyat şəhadətnaməsi”, “Dövlət qeydiyyat nişanı”, “Texniki baxış talonu” və qoşqulu avadanlıqlara “Dövlət qeydiyyat talonu” verilməsi.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
  Mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış əşyaların dövriyyəsinə (partlayıcı maddələr, pirotexniki məmulatlar) Xüsusi İcazə.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
  Sudan xüsusi istifadəyə icazə.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
  Mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış əşyaların dövriyyəsinə (Ozondağıdıcı maddələr və tərkibində belə maddələr olan məhsullar) icazə verilməsi.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
  Ekoloji pasportun razılaşdırılması.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
  Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid mal, avadanlıq və xidmətlərin idxal və ixracına rəy.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
  Yol verilən tullantı və axıntı həddlərinin təsdiq edilməsi.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
  Dağ-mədən ayırma statusunun verilməsi.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
  Dağ mədən işləri İnkişafı Planının razılaşdırılması.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
  Dövlət istiqrazlarının emissiya prospektlərinin qeydiyyatı alınması barədə arayış.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
  Mərkəzi Bankın qısamüddətli notlarının emissiya prospektlərinin qeydiyyatı alınması barədə arayış.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
  Dövlət istiqrazlarının buraxılışının qeydiyyatı alınması barədə şəhadətnamə.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
  Mərkəzi Bankın qısamüddətli notlarının qeydiyyata alınması barədə şəhadətnamə.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
  Dövlət istiqrazlarının emissiyasının yekunları haqqında hesabatın qeydiyyata alınması haqqında arayış.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
  Mənzil sertifikatlarının dövlət reyestrindən çıxarış.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
  Veksellərin dövlət reyestrinə daxil edilməsi ilə vekselin üzərinə xüsusi ştamp vurulur.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
  Çekin nümunəsinə QKDK-nın müvafiq ştampı vurulur. (Çeklərin dövlət reyestrinə daxil edilməsi).
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
  Qiymətli kağızların dövriyyədən çıxarılması barədə arayış.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
  İpoteka kağızının qeydiyyatı.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
  İpoteka kağızının əlavə qeydiyyatı.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
"Sahİbkarlıq sahəsİnə aİd qanunverİcİlİk aktlarının layİhələrİ" xİdmət bölməsİ