İcazələrin elektron informasiya portalı

İcazələrin tam sİyahısı
    İcazənin adı İcazəni verən qurum
 
  Sənaye mülkiyyəti obyekti üçün patent.
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
  Əmtəə nişanlarının qeydiyyat şəhadətnaməsi.
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
  Müqayisəli yoxlamaya aid edilməyən ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsini təsdiq edən kalibrlənmə nişanı və ya kalibrlənmə haqqında sertifikat və ya istismar sənədlərində aparılan qeydiyyat.
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
  Ölçmə vasitələrinin müqayisəli yoxlanmasını təsdiq edən yoxlama möhürü, yaxud yoxlama haqqında şəhadətnamə.
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
  Ölçmə vasitələrinin tipinin təsdiq edilməsi haqqında sertifikat.
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
  Sertifikatlaşdırma orqanlarının, sınaq və kalibirləmə laboratoriyalarına akkreditasiya attestatının verilməsi
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
  Neft məhsullarının satışına xüsusi razılıq (lisenziya).
Nazirlər Kabineti
  Qaz məhsullarının satışına xüsusi razılıq (lisenziya).
Nazirlər Kabineti
  Təhsil fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya).
Nazirlər Kabineti
  Auditor fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya).
Nazirlər Kabineti
  Özəl baytarlıq təbabəti fəaliyyəti üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
Dövlət Baytarlıq Xidməti
  Baytarlıq preparatlarının istehsalı və satışı fəaliyyəti üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
Dövlət Baytarlıq Xidməti
  Müvəqqəti yaşamaq üçün icazə.
Dövlət Miqrasiya Xidməti
  Ekspertiza rəyi.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
  Ekspertiza rəyi.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
  Mübadilə şöbələri üçün icazə.
Mərkəzi Bank
  Tikinti layihələrinə dair dövlət ekspertizasının rəyi.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
  Nəqliyyat vasitələrinin təhlükəli yüklərin daşınmasına buraxılması haqqında şəhadətnamə.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
  Təhlükə potensiallı obyektlərin (qurğu və avadanlıqların) dövlət reyestrində qeydiyyatdan keçirilməsi barədə “Şəhadətnamə”
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
  Texniki Təhlükəsizlik Sertifikatı.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
"Sahİbkarlıq sahəsİnə aİd qanunverİcİlİk aktlarının layİhələrİ" xİdmət bölməsİ